Vân hành lưới điện bằng công nghệ số: Thách thức và Giải pháp

Ứng dụng khoa học, công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh đang là nhu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực điện. Để tăng độ tin cậy, an toàn trong vận hành hệ...

xem chi tiết

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 và định hướng đến năm 2025 của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Chiều ngày 19/4/2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) tổ chức họp triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 và định hướng đến năm 2025 của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

xem chi tiết

Triển khai website thương mại điện tử, những điều cần biết!

Trong lộ trình chuyển đổi số Quốc gia; cùng với xu hướng phát triển mạnh các hoạt động giao dịch điện tử trên nên tảng website. Hiện nay, Chính phủ đã và đang xiết chặt việc quản lý hoạt động thương...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện triển khai thử nghiệm hệ thống Active Directory của EVNSPC

Vào ngày 12 và 13/4/2021 Ban VTCNTT cùng với Công ty CNTT Điện lực miền Nam và nhà thầu CMC đã đến làm việc tại Công ty Điện lực Vĩnh Long về việc triển khai thử nghiệm hệ thống Active Directory của...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Cà Mau tập huấn triển khai chương trình quản lý nguồn nhân lực - HRMS.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tổ chức nhân sự, lao động tiền lương đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý: Chương trình phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (HRMS) hoạt động...

xem chi tiết