CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC THẮP SÁNG MIỀN ĐÔNG ANH HÙNG

        Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực...

xem chi tiết

Điện nông thôn Bạc Liêu sau 25 năm nhìn lại

Khi mới tái lập tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) chỉ quản lý 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp,...

xem chi tiết