CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

       Công ty Điện lực Long An (PCLA) tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp...

xem chi tiết

EVNSPC Triển khai thực hiện Thông tư quy định chi tiết về an toàn điện

Ngày 02/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT  (TT05) Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, TT05 có hiệu lực...

xem chi tiết