EVNSPC: 5 tháng đầu năm, sản lượng điện nhận từ các nhà máy ĐMT là hơn 1.370 triệu kWh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thống kê cho thấy từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5/2020 tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời (ĐMT) là 1.370,7 triệu kWh; chiếm 4,32% tổng lũy...

xem chi tiết

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh

Ngày 6/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi...

xem chi tiết

HỘI THẢO “TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI” TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 29/5/2020 Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng hiệu quả gắn với phát triển điện mặt trời áp mái”. Thành phần tham dự có ông Võ...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời mái nhà

Năm 2020 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giao kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với công suất lắp đặt 4.500kWp, phấn đấu đạt 6.500 kWp. Lũy kế qua 4 tháng đầu năm 2020 Công...

xem chi tiết