Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP HCM

Ngày 15/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống...

xem chi tiết