TCBC: Sự cố đường dây truyền tải 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng

Vào lúc 19h41 ngày 30/5/2016 do mưa to và có sét đã làm bật 2 đường dây 500kV Hà Tĩnh – Đà Nẵng và Vũng Áng – Đà Nẵng, gây mất liên kết hệ thống điện. Hệ thống điện 2 đầu Bắc Nam vận hành...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2016

I.      Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 4 tháng đầu năm 2016 1.     Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: -     ...

xem chi tiết

TCBC: EVN về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện quý I/2016

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 và quý I năm 2016: 1. Tình hình cung ứng điện:         Trong quý I năm 2016, nhu cầu phụ tải tăng trưởng 13,08%,...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2016

I.      Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 3 tháng đầu năm 2016 1.     Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: -     ...

xem chi tiết