TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 9 tháng đầu năm 2017 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 9 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp...

xem chi tiết

Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2017

Trong tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như các sự kiện, hoạt động...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 8 tháng đầu năm 2017 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 8 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và...

xem chi tiết

EVN cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9/2017

Trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhiều sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, xã hội nhân dịp kỷ niệm 72 năm...

xem chi tiết