Công ty Thủy điện Sơn La: Thi công ngày đêm để thông cầu Nậm Păm, khắc phục tình trạng chia cắt giữa trung tâm huyện Mường La với xã Nặm Păm sau cơn lũ quét ngày 3/8/2017

Do ảnh hưởng bởi đợt lũ quét xảy ra sáng sớm ngày 3/8/2017, 2 dầm cầu Nậm Păm (nối giữa trung tâm huyện Mường La với xã Nặm Păm) với trọng lượng 15 tấn/dầm bị phá hỏng đã được Công ty Tthủy điện Sơn...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 7 tháng đầu năm 2017 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 7 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên...

xem chi tiết

TCBC: EVN thông tin về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 4

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 6553 CĐ/BCT-ATMT ngày 24/7/2017 của...

xem chi tiết

TCBC: EVN thông tin cật nhật về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng cơn bão số 2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật thông tin liên quan đến tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do cơn bão số 2 (Talas) tính đến thời điểm 9h00 sáng ngày 18/7/2017, như...

xem chi tiết

TCBC: EVN thông tin về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng cơn bão số 2

Lâu nay, mỗi khi sửa chữa hoặc đấu nối trên hệ thống, ngành điện buộc phải cắt điện làm ảnh hưởng đến khách hàng, nhất là các doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2017, việc sửa chữa, bảo trì hệ thống...

xem chi tiết