Điện lực Hàm Tân với công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc

Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá...

xem chi tiết

Cảm nhận về khóa học “Quản trị doanh nghiệp” do EVN SPC tổ chức

Công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều...

xem chi tiết

5S góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động

Quá trình phát triển lớn mạnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn gắn kết với triết lý truyền thống của ngành điện“con người là trung...

xem chi tiết

Đoàn thanh niên PC Long An đạt giải nhì hội thi quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

Ngày 02/8/2015, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã tham gia Hội thi “Thanh niên với thương hiệu doanh nghiệp và tuyên...

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa tình người

Văn hóa có lẽ được hình thành từ cái nôi đầu tiên là gia đình, lớn hơn một chút là trường học, các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong môi trường làm việc, công tác – nơi văn hoá trở thành văn hóa...

xem chi tiết