Tiến tới hình thành văn hóa 5S

Nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc nơi công sở, tập thể Lãnh đạo và CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản trị doanh nghiệp theo...

xem chi tiết

Một số ý kiến về Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa là một khái niệm rất rộng lớn, văn hoá gắn liền với sự phát triển của loài người và phản ánh sự văn minh qua các thời kỳ xã hội. Theo Nehru: “Văn hóa - đó có phải là sự phát triển nội tại của...

xem chi tiết

Xây dựng văn hóa người thợ điện

Điện là mặt hàng không thể không dùng nhưng không tự sản xuất được, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất.

xem chi tiết

Từ tối kỵ nơi công sở

“Gian lận”, “trộm cắp”, “lụt”, và “cháy” là vài trong số những từ không nên sử dụng trong môi trường công sở. Tuy nhiên, từ kỵ nhất ở công sở lại là một từ ít ai ngờ tới: “thử”.

xem chi tiết

Ứng xử giữa các đồng nghiệp

Trong quan hệ đồng nghiệp, giữa các cá nhân xây dựng được mối quan hệ tốt, cởi mở, chân thành khi làm việc cùng nhau sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân cá nhân đó và doanh nghiệp.

xem chi tiết