Trả lại của rơi - nét đẹp văn hóa

Ngày 28/06/2015 anh Lê Huỳnh Hiếu - nhân viên dịch vụ bán lẻ điện năng của Điện lực Phan Thiết (Công ty Điện lực Bình Thuận) đang trên đường đi thu...

xem chi tiết

Hoạt động 6 tháng đầu năm - Đoàn Thanh niên Công ty Công nghệ thông tin ĐLMN

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động và phong trào Đoàn Thanh niên Công ty ngày một phát triển, bằng sự nhiệt huyết, năng động và hết mình,...

xem chi tiết

Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp từ sự tiến bộ phụ nữ

Bốn mươi năm qua, cùng với sự trưởng thành và phát triển bền vững của  Công ty Kiên Giang (PC Kiên Giang), đội ngũ nữ CBCNV Công ty đã luôn phát huy được sức mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc...

xem chi tiết

Anh công nhân thích sáng tạo

Điện lực Hoà Thành được thành lập từ năm 2007, trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh. Từ khi thành lập đến nay, Điện lực Hoà Thành luôn...

xem chi tiết

Một số nguyên tác cơ bản trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử nội bộ

Các mối quan hệ trong nội bộ đơn vị được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn đơn vị, đây là nguồn nội lực to lớn để một đơn vị phát triển.

xem chi tiết