Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp Xem

xem chi tiết

Thương lắm anh thợ điện

Mùa khô năm 2010, tình hình thời tiết, khí hậu và thủy văn ở nước ta diễn biến bất lợi, gây nên tình trạng khô hạn nghiêm trọng...

xem chi tiết