CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC

1. Mọi hành động của Tổng công ty Điện lực miền Nam đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CBCNV.

xem chi tiết

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA EVN VÀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

1. Tầm nhìn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia....

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp

Đưa vào nội dung ở đâu chị Kim ơi

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp

Đưa vào nội dung

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng...

xem chi tiết