Thông cáo báo chí: Nỗ lực cấp điện cho đồng bào Khmer vui Tết Chol Chnăm Thmây và kỷ niệm 37 năm ngày Giải Phóng Miền Nam (30/04/1975 -30/04/2012)

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã nỗ lực cung cấp điện thêm 7.784 hộ đồng bào Khmer có điện vui đón tết Chol Chnăm Thmây năm 2012 so với Tết Nguyên đán năm nay. Đến nay, trước kỷ niệm 37 năm ngày...

xem chi tiết

Thông cáo báo chí về việc ký kết hợp tác bình nước nóng năng lượng mặt trời

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông cáo báo chí về việc ký kết hợp đồng hợp tác bình nước nóng năng lượng mắt trời . Xem chi tiết

xem chi tiết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011   Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường,...

xem chi tiết