Ra quân kiểm tra sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-SCT ngày 01/7/2014 của Sở Công thương tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra Sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ ngày 18/7/2014 đến ngày 25/8/2014...

xem chi tiết

Tập huấn an toàn điện cho đoàn viên

Công ty Điện lực Long An phối hợp với tỉnh Đoàn và huyện Đoàn  Châu Thành tổ chức lớp tập huấn an toàn điện cho 180 đoàn viên thanh niên ở các xã thuộc huyện Châu Thành để thực hiện thay bóng...

xem chi tiết

PC Bình Phước tổ chức hội nghị tuyên truyền PCCC tại công sở và trong gia đình

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại công sở và trong gia đình, góp phần hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do...

xem chi tiết

TẬP HUẤN VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) luôn xác định mục tiêu hàng đầu là “An toàn lao động”. Vì vậy, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được đơn vị quan tâm chú trọng....

xem chi tiết

Đoàn viên thanh niên tham gia phát quang hành lang An toàn lưới Điện

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Lấp Vò phối hợp với xã đoàn Định An - huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháptổ chức phát quang hành lang An toàn lưới điện và kết hợp phát quang hành lang lộ giới tại rạch Mương Gỗ,...

xem chi tiết