PC NINH THUẬN THỰC HIỆN TỐT CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN

Độ tin cậy cung cấp điện là chỉ tiêu được đánh giá nhằm mục đích từng bước nâng cao khả năng cung cấp điện và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Độ tin cậy được xây dựng trên cơ sở khắc...

xem chi tiết

EVNSPC đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp lễ Quốc khánh

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo các công ty thành viên khẩn trương triển khai các phương án hoạt động phù hợp với thực tế...

xem chi tiết