Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh phân định ranh giới quản lý, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến đường dây 110kV

Sáng 18/12/2020, tại Công ty Điện lực Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý vận hành các tuyến đường dây 110kV giữa Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Lưới điện cao thế TP.Hồ...

xem chi tiết

PC NINH THUẬN THỰC HIỆN TỐT CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN

Độ tin cậy cung cấp điện là chỉ tiêu được đánh giá nhằm mục đích từng bước nâng cao khả năng cung cấp điện và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Độ tin cậy được xây dựng trên cơ sở khắc...

xem chi tiết