Ngành điện Bạc Liêu trong tiến trình "Bạc Liêu – Tiềm năng và điểm đến"

Công ty Điện lực Bạc Liêu (PCBL) luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt...

xem chi tiết

PC Bình Dương hoàn thành 19 công trình điện

Trong 10 tháng năm 2022, công ty Điện lực Bình Dương đã thi công hoàn thành 19/43 công trình, 16 công trình đang thi...

xem chi tiết

Đóng điện, vận hành trạm biến áp 110kV Mỹ Hòa

      Ngày 9/10/2022, Ban Quản lý Dự án Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp cùng Công ty Điện lực...

xem chi tiết