Hệ sinh thái số EVNCONNECT - bước tiến quan trọng của EVN trên lộ trình trở thành doanh nghiệp số

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Hệ sinh thái số EVNCONNECT - sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trên con...

xem chi tiết

Kết quả các cuộc thi Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Năm 2021, với nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong quản lý điều hành cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng những kế hoạch và lộ...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG NGÀY MỘT TỐT HƠN

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, những năm qua, Công ty Điện lực Bến Tre đã đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ số, ứng...

xem chi tiết

Xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính quý 4/2021

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chủ Tịch Hội đồng xét duyệt ý tưởng...

xem chi tiết