APP ỨNG DỤNG HIỆN TRƯỜNG (UDHT) TRONG QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM

Với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do ngành điện cung cấp, đẩy mạnh quá trình thực hiện...

xem chi tiết

Giám sát hệ thống lưới điện qua thiết bị bay không người lái

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Tháp là một trong ba đơn vị thí điểm đề án giải pháp trong...

xem chi tiết

EVN SPC: HOÀN THÀNH 97% CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN

Theo lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành 97 % ứng dụng công nghệ số vào công tác đầu tư xây dựng...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính Quý 3/2022

Vừa qua, Hội đồng xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức xét duyệt công...

xem chi tiết

SỐ HÓA NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Theo lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) đã từng bước thực hiện chuyển đổi số trên tất...

xem chi tiết