Đào tạo nâng cao nhận thức Chuyển đổi số để đổi mới và phát triển

      Chuyển đổi số (Digital Transformation) là nhu cầu cấp thiết, là mục tiêu quan tâm hàng đầu hiện nay của các ngành công nghiệp nói chung và ngành Điện nói riêng. Vậy nó quan trọng như thế nào và...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai hệ thống Active Directory (AD)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Theo đó, vấn đề an toàn thông tin...

xem chi tiết

EVN SPC phát huy hiệu quả làm việc từ xa qua ứng dụng CNTT

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của UBND TPHCM, EVN, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai áp dụng phương án làm việc từ xa cho Cơ quan Tổng công...

xem chi tiết