CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG THỰC THI CAM KẾT VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

          Quan tâm chăm lo đến lợi ích của cộng đồng, tích cực hỗ trợ cộng đồng đã trở thành truyền thống và là nét đẹp...

xem chi tiết

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO – NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta, là hành động...

xem chi tiết

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN

       Sáng ngày 11/10/2022, Công đoàn bộ phận Điện lực Bến Cát đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công...

xem chi tiết