Công ty Điện lực Ninh Thuận – Rạng rỡ dải đất Nam Trung bộ

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) được thành lập sau khi tái lập tỉnh Ninh Thuận (ngày 01/4/1992), với tên gọi là Sở Điện lực Ninh Thuận....

xem chi tiết

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam ”15 năm khoác màu áo mới”

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban QLDA) tiền thân là Ban QLDA Lưới điện, được thành lập vào ngày 01/08/1995. Đến ngày 25/06/2007 đổi...

xem chi tiết

NHỮNG BÔNG HỒNG NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM

🌟🌟Trong quá trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Nam có sự đóng góp quan trọng của lực lượng nữ CBCNV. Các chị em phụ nữ EVN SPC...

xem chi tiết