Chi đoàn Điện lực Châu Thành A tham gia công trình thanh niên “Trụ điện nở hoa” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình tháng thanh niênnhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng ngày 14/3/2021 đoàn viên thanh niên Điện lực Châu Thành A đã...

xem chi tiết

Trực ban

xem chi tiết