ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 (PHẦN TRẮC NGHIỆM) TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện công tác huấn luyện, sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, Điện...

xem chi tiết

Điện lực Bàu Bàng tăng cường công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp

                 Nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trước mùa mưa bão, đảm bảo nguồn điện cho các bệnh viện...

xem chi tiết