TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN NGÀNH ĐIỆN TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN, ngày 26 tháng 6 năm 2015 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục An ninh Bộ Công an về việc Phối hợp bảo vệ an...

xem chi tiết

Tăng cường tuyên truyền, đề phòng sự cố tai nạn điện trong mùa mưa bão

Bảo đảm vận hành hệ thống lưới điện, đề phòng và xử lý nhanh các sự cố điện trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng....

xem chi tiết

NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TỪ MÁY PHÁT ĐIỆN- LÀM SAO ĐỂ ĐẨY LÙI

Trong những hoàn cảnh nhất định, nguồn điện từ máy phát có thể là giải pháp giúp gia đình/cơ quan bạn khá hữu hiệu. Nhưng hiểm họa từ...

xem chi tiết