Kéo giảm sự cố lưới điện và tai nạn điện

Năm qua, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch an toàn điện, số vụ sự cố lưới điện và tai nạn điện giảm so với năm 2020. Công tác đầu tư cải tạo,...

xem chi tiết

Tổ chức Cuộc thi sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho học sinh lớp 6 năm 2021

Tìm hiểu sử dụng điện an toàn tiết kiệm trở thành trở thành sân chơi thường niên do Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng...

xem chi tiết

KIỂM SOÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG THI CÔNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

  Sửa chữa điện nóng là một trong những công việc có tính chất rủi ro cao, nên công tác đảm bảo an toàn lao động được Công ty...

xem chi tiết

Sinh hoạt An toàn vệ sinh lao động, công việc thường kỳ của ngành điện

Thực hiện kế hoạch công tác An toàn năm 2021, vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đã tổ chức các nội dung sinh hoạt chuyên đề an toàn...

xem chi tiết

Phòng tránh sự cố lưới điện và tai nạn điện

  Công ty Điện lực Long An khuyến cáo, cảnh báo người dân không lơ là, chủ quan mà cần tuân thủ nghiêm các quy định về khoảng...

xem chi tiết