VÌ HÀNH TINH XANH

VÌ MỘT HÀNH TINH XANH Ngành Điện miền Nam thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Nhiều hoạt động hướng đến chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Trong sự kiện Giờ Trái đất 022 do Bộ Công Thương phát động, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã kêu gọi và triển khai đến toàn thể CBCNV...

xem chi tiết

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành

Download bộ nhận diện trong file đính kèm hoặc qua link tại đây.

xem chi tiết