Ninh Thuận - Miền đất hứa phát triển điện mặt trời

Theo bản đồ bức xạ của Meteonorm, Ninh Thuận là khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, tỷ lệ bức xạ trực tiếp trung bình luôn cao hơn 4,5kWh/m2, trung bình các tháng có thời gian chiếu sáng hơn 12 giờ mỗi...

xem chi tiết