HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Ngày 03/8/2022, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) do ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên Hội đồng thành...

xem chi tiết

Nỗ lực tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu, có tác dụng tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm...

xem chi tiết