EVN triển khai Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số...

xem chi tiết

EVN SPC thực hiện Văn bản 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND TP.HCM

Thực hiện theo Văn bản số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục biện pháp giãn cách xã hội toàn...

xem chi tiết

Văn bản 2510/UBND-VX, ngày 27/7/2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản 2510/UBND-VX, ngày 27/7/2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực...

xem chi tiết