EVN SPC thực hiện Văn bản 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND TP HCM

Căn cứ Văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm...

xem chi tiết