CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TẬP HUẤN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Vừa qua, Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa doanh nghiệp (VHDN) (ảnh) với sự tham gia của 313 CBCNV.

xem chi tiết

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PHẢI XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM

Ngành điện mặc dù bị coi là một ngành độc quyền nhưng với vị trí thiết yếu của đời sống xã hội, với vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ngành điện cũng không quên xây dựng cho...

xem chi tiết

VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc, được xây dựng trên những giá trị chung của doanh...

xem chi tiết

THỰC THI VĂN HÓA TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

1. Cam kết với Đảng và Chính phủ, với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn “Điện đi trước một bước”

xem chi tiết

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA EVNSPC

1. Mọi hành động của Tổng công ty Điện lực miền Nam đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CBCNV.

xem chi tiết