Chi phí sản xuất điện từ khí tăng mạnh

Từ ngày 1/4/2014, giá khí cho sản xuất điện trên mức bao tiêu đã tăng, đạt 70% giá thị trường và tới đầu năm 2015, sẽ tiếp tục tăng, đạt 100% giá thị trường. Thực tế này sẽ khiến chi phí sản xuất...

xem chi tiết

Hiệu quả từ 20 năm quản lý và vận hành (kỳ cuối)

Đến nay, cùng với đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 2 đã đi vào vận hành từ năm 2005, lượng công suất truyền tải trên 2 mạch đường dây luôn đảm bảo vận hành từ 1.600-1.800MW với sản lượng truyền tải trên...

xem chi tiết

Sẽ đầu tư 500 tỷ đồng cấp điện cho Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

Trong buổi làm việc ngày 07/5/2014 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung về hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh và dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm, Hội An, ông ...

xem chi tiết

Kéo điện lưới lên đảo Lý Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC)quyết định ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án với số tiền gần 102 tỷ đồng. CPC cũng đã thành lập ban chỉ đạo để trực tiếp theo dõi, xử lý công việc và...

xem chi tiết

Đầu tư 50.000 tỉ đồng để có thêm 9 triệu hộ có điện

Trong 15 năm điện khí hóa nông thôn, đến nay đã có thêm 9 triệu hộ nông dân được sử dụng điện (nâng tỉ lệ 62,5% hộ nông thôn có lưới điện năm 1987 lên 97,6%).

xem chi tiết