Công điện Thượng khẩn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đối phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7 - Sarika

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 9817/BCT-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương ngày 15/10/2016 về đối phó với ảnh...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và SXKD tháng 10/2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, EVN SPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn hán,...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và SXKD tháng 9/2016

I.Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 8 tháng đầu năm 2016 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong tháng 08/2016 và các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực miền Nam...

xem chi tiết

TCBC: EVN thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện trong thời gian giảm, ngừng cung cấp khí Nam Côn Sơn

Theo kế hoạch, hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn sẽ giảm, ngừng cấp khí theo 3 giai đoạn như sau:  Từ ngày 05/09 - 08/09 và từ ngày 15/09 - 19/09: Khả năng cấp khí Nam Côn Sơn giảm từ 21,5...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và SXKD tháng 8/2016

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 7 tháng đầu năm 2016 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: -  Trong tháng 07/2016 và các ngày thi tốt nghiệp PTTH, Tổng công ty Điện lực miền...

xem chi tiết