TCBC: EVN SPC về hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2016

I.      Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 3 tháng đầu năm 2016 1.     Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: -     ...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3/ 2016

         I.    Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 2 tháng đầu năm 2016:  1.     Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: ...

xem chi tiết

TCBC: Những hoạt động sự kiện tiêu biểu của EVN trong 5 năm 2011-2015

Năm 2015 qua đi đánh dấu  một chặng đường phát triển 5 năm của  Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong các năm 2011-2015, những biến động phức tạp của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế...

xem chi tiết

TCBC: Lễ ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 21/12/2015, tại địa chỉ: Số 12 đường Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,  Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng...

xem chi tiết

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD tháng 11 năm 2015

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2015: 1.   Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp đủ điện,...

xem chi tiết