PC Hậu Giang: Chủ động phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa, bão

Hàng năm, trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hậu Giang đều triển khai nhiều biện pháp như: kiểm tra, phát quang hành lang cây cối, xử lý các vị trí móng trụ có nguy cơ sạt lở, bảo dưỡng, bảo trì...

xem chi tiết

EVN phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) năm 2011, các đơn vị toàn EVN đã xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là phương án đảm bảo...

xem chi tiết

Đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão, úng ngập

Để phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện cho nhân dân trong mùa mưa bão, ngập úng, đề nghị các tổ chức, cá nhân cần thực hiện một số nội dung sau:

xem chi tiết

Lâm Đồng: đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và phòng chống lụt bão

Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp trao đổi với lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng, Quỹ bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng và Giám đốc các Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2, Đa Khai,  Đam...

xem chi tiết

Chủ động phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão

Theo dự báo, thời tiết năm nay có những diễn biến bất thường. Vì vậy, phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa bão, nhất là tai nạn về điện, đang trở nên cấp bách, cần sự quan tâm của toàn xã hội .

xem chi tiết