Công trình khí sinh học hình ống quy mô trung bình (Plug – flow)

 Công nghệ khí sinh học (KSH) đang được phát triển mạnh ở Việt Nam. Các cơ quan nghiên cứu hiện nay mới tập trung hoàn thiện các công trình KSH quy mô nhỏ cho các hộ chăn nuôi.Tính đến cuối năm...

xem chi tiết

Hơn 28.800 tỷ đồng đưa điện về miền núi, hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 8/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2081/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020. Tổng số tiền thực hiện đầu tư chương trình...

xem chi tiết

Trên 600 tỉ đồng cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn

Đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đầu tư 606 tỉ đồng để cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận.

xem chi tiết

Thực hiện Quy hoạch điện VII: Cùng tháo gỡ khó khăn

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VII mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu cân đối lại cung - cầu trong hệ thống điện quốc gia, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch...

xem chi tiết

Chủ động thu xếp vốn cho các dự án lưới điện

Theo Quy hoạch điện VII, giai đoạn 2011-2020 sẽ đầu tư cải tạo và xây dựng mới 103 công trình/dự án lưới điện 500kV và 551 dự án lưới điện 220kV với tổng vốn đầu tư cần trên 210.000 tỷ đồng, riêng...

xem chi tiết