Đưa điện ra đảo Lý Sơn

Được giao nhiệm vụ cấp điện ra huyện đảo Lý Sơn, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư “Cấp điện từ hệ ...

xem chi tiết

GBA xin đầu tư vào dự án nhiệt điện Kiên Lương

Dự án nhiệt điện Kiên Lương được Công ty Ensham (Australia) khởi động nghiên cứu khả thi vào năm 2006, đến năm 2007 được phê duyệt đưa vào Tổng sơ đồ phát triển điện lực VI. Năm 2008, Tập đoàn...

xem chi tiết

Gần 750 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng ngành điện Bến Tre

Theo ông Trần Minh Tâm, Giám đốc Công ty điện lực Bến Tre: từ nay đến hết năm 2015, Công ty sẽ tập trung đầu tư cho nhiều công trình quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời hơn nhu cầu điện cho sản xuất...

xem chi tiết

Tình hình đầu tư phát triển hệ thống lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Do nhu cầu phát triển phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư phát triển lưới điện 110kV tại huyện Bình Đại. Công trình được khởi công từ ngày 03...

xem chi tiết

Đầu tư cho điện tái tạo: Vượt thách thức bằng thể chế hoá

Hình thức hợp tác công – tư phải được “thể chế hoá” thành luật chặt chẽ, tạo pháp lý để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong đầu tư.

xem chi tiết