Báo động tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV

Lưới điện 110kV do Chi nhánh điện cao thế (CNĐCT) Bình Phước (Công ty lưới điện cao thế miền Nam) quản lý được xây dựng và vận hành từ năm 1995. Đây là một mắt xích quan trọng trong việc cung cấp...

xem chi tiết

BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN 110KV

Lưới điện 110kV do Chi nhánh điện cao thế (CNĐCT) Bình Phước (Công ty lưới điện cao thế miền Nam) quản lý được xây dựng và vận hành từ năm 1995. Đây là một mắt xích...

xem chi tiết

Bình Phước: Báo động tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV

Lưới điện 110kV do Chi nhánh điện cao thế Bình Phước-Công ty lưới điện cao thế miền Nam- quản lý, được xây dựng và vận hành từ năm 1995. Đây là một mắt xích quan trọng trong việc cung cấp điện cho...

xem chi tiết

Những mối nguy hiểm dưới đường điện cao thế

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình trạng người dân sinh sống dưới đường điện cao thế, trung thế còn khá nhiều. Sức khỏe, tính mạng của số hộ dân nơi đây thường xuyên bị đe dọa... Theo ông...

xem chi tiết

Đảm bảo an toàn cho người lao động bằng phương tiện bảo vệ cá nhân

Để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trong lao động, thời gian qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và các đơn vị thành viên đã luôn quan tâm đến việc trang bị phương tiện cá...

xem chi tiết