Quan điểm chuyển đổi số của EVN SPC hướng đến doanh nghiệp điện tử

Với mục tiêu tích cực thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để EVN SPC chuyển đổi thành doanh nghiệp số vào năm 2030 theo lộ trình và định hướng cuả EVN, trong...

xem chi tiết

EVNSPC đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu lợi ích cho khác hàng

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực… nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt...

xem chi tiết

Giao dịch điện tử trực tuyến - Xu thế tất yếu của thời đại

Đầu năm 2021, Đại dịch Covid – 19 bùng phát trở lại khiến một số tỉnh thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương, trong đó có một số khu vực tại tỉnh Bình Dương. Trước...

xem chi tiết

Tham gia cuộc thi tìm hiểu và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh

Trong những ngày qua, ngoài các công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu và sử dụng thành thạo điện thoại...

xem chi tiết

Vận hành thử nghiệm kênh truyền không dây cho trạm 110kV về hệ thống SCADA/DMS của EVN SPC

Ngày 17/3/2021 vừa qua, Trung tâm Điều hành SCADA phối hợp với Công ty Điện lực Long An thực hiện thử nghiệm thao tác xa trạm 110kV Tân An – tỉnh Long An sử dụng kênh truyền không dây APN qua mạng...

xem chi tiết