TÍNH NĂNG ĐĂNG NHẬP MỘT LẦN SINGLE SIGN-ON (SSO) CHO CÁC ỨNG DỤNG CNTT

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai mạnh mẽ chương trình công tác chuyển đổi số. Theo số liệu tổng hợp, toàn Tổng công ty có khoảng hơn 20...

xem chi tiết

HỆ THỐNG ĐO GHI XA TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Từ những năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam(EVNSPC) thực hiện đầu tư hệ thống đo ghi xa với mục tiêu số hóa dữ liệu quản lý. Để thực hiện hiệu quả các mục...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện “số hóa” trong công tác vận hành lưới điện

Hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, số hóa trong công tác quản lý sản xuất...

xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG HIỆN TRƯỜNG EVNSPC

Với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do ngành điện cung cấp, vừa qua SPCIT đã xây dựng phần mềm...

xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA VÀNG TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT

  Không có gì lạ khi gần đây cụm từ “Chuyển đổi số” được nhắc đến thường xuyên, là một bước ngoặc hoàn toàn mới...

xem chi tiết