KHÁCH HÀNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG HƯỞNG ỨNG LẮP ĐẶT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Qua các lần tổ chức Hội thảo với nhiều khách hàng trong tỉnh Sóc Trăng về sử dụng năng lượng sạch nhằm bảo vệ môi trường; cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tuyên truyền vận động...

xem chi tiết

Người tiêu dùng học cách tiết kiệm điện

Chiều ngày 2/12/2019, tại Bình Dương, hơn 250 người tiêu dùng của các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tham gia buổi tập huấn về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Toạ đàm do Hội Bảo vệ người tiêu...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận: Kịp thời hỗ trợ khách hàng

Ninh Thuận là địa phương có tiềm năng về phát triển hệ thống điện mặt trời, với lợi thế có số giờ nắng cao và tỷ lệ bức xạ mặt trời mạnh. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp...

xem chi tiết

Ninh Thuận - Miền đất hứa phát triển điện mặt trời

Theo bản đồ bức xạ của Meteonorm, Ninh Thuận là khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, tỷ lệ bức xạ trực tiếp trung bình luôn cao hơn 4,5kWh/m2, trung bình các tháng có thời gian chiếu sáng hơn 12 giờ mỗi...

xem chi tiết