Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc tai Công ty Điện lực Cà Mau

Để nắm bắt những chỉ tiêu kinh doanh thực hiện 11 tháng đầu năm, phương hướng kế hoạch còn lại năm 2022, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...

xem chi tiết

Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chiều ngày 02/11, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...

xem chi tiết