Tổ chức cuộc thi tìm hiểu quy định pháp luật trong EVNSPC

  Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa ban hành công văn 8311/EVN SPC-PC ngày 17 tháng 10 năm 2021, về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

xem chi tiết

Đảm bào cung cấp điện an toàn cho người dân vùng ven biển

Điện lực An Minh có 42.034 khách hàng sử dụng điện, quản lý 622,44km đường dây trung thế, 900,823km đường dây hạ thế và 742 trạm biến áp. Trong...

xem chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tập huấn về Văn hóa an toàn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phối hợp với Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ATVSLĐ-TLĐLĐVN) tổ chức Hội nghị tập huấn về...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Trà Vinh, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2021

Trong 8 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh song hành cùng các nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. Nhằm đảm...

xem chi tiết