Công ty Điện lực Bình Thuận hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Giờ Trái đất năm 2021 được Quỹ Quốc tế và Bảo vệ thiên nhiên về biến đổi khí hậu (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức...

xem chi tiết