Công ty Điện lực Long An triển khai chặt chẻ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do vi rút Corona chủng mới (Covid-19)

Công ty Điện lực Long An đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-PCLA, ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch...

xem chi tiết

Đảm bảo cấp điện ở các bệnh viện

Cuối tuần qua, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức đoàn đến kiểm tra việc cấp điện phục vụ ở một số cơ sở y tế.

xem chi tiết

PC Sóc Trăng đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch...

xem chi tiết

EVN SPC thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) theo Quyết định số 276/QĐ-EVN SPC ngày 04/02/2020. Để thực...

xem chi tiết