Những lĩnh vực được hoạt động theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM

Với phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã...

xem chi tiết