Quần áo cản điện trường trong môi trường điện cao áp

Một trong những lo ngại lớn nhất của công nhân quản lý vận hành lưới điện truyền tải cao áp (220 - 500kV)  là phải làm việc trong môi trường có điện từ trường (EMF) lớn, đặc biệt là công...

xem chi tiết

Báo động nạn trộm cắp điện

Tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn  Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, khiến nhà nước thất thu hàng tỷ đồng. Nạn trộm cắp điện không chỉ xảy ra ở các hộ dân mà còn cả ở một số doanh...

xem chi tiết

Văn hoá an toàn trong lao động tại nơi làm việc

Để hoàn thiện chính sách, luật pháp về an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong nền kinh tế hiện đại, xu hướng chung của thế giới là phải hướng tới xây dựng một nền văn hoá an toàn trong lao...

xem chi tiết

Lớp huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho đối tượng làm công tác an toàn

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các đối tượng làm công tác an toàn.

xem chi tiết

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn

Công ty Điện lực Bến Tre đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho cán bộ công đoàn của các cơ quan, đoàn thể...

xem chi tiết