Triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký công điện khẩn số 283/EVN-KTSX và 285 /EVN-KTSX, ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2010 gửi các Các Tổng Công ty Điện lực, các Công ty thủy...

xem chi tiết