Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn: Nhiều vấn đề đặt ra

Chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) để bán trực tiếp tới từng hộ dân theo chủ trương của Chính phủ đã và đang đem lại lợi ích to lớn cho người dân khu vực tiếp nhận. Tuy...

xem chi tiết

Tiếp tục loại thủy điện dưới 3MW khỏi quy hoạch

Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát để kiến nghị Chính phủ quyết định giảm quy mô đầu tư hoặc loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ (công suất dưới 3 MW) đã cấp phép nhưng...

xem chi tiết

Cần có cơ chế riêng về vốn cho các dự án điện cấp bách

Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế, cần xử lý đối với từng dự án, từng ngân hàng và cần có cơ chế riêng đối với các dự án quan trọng, dự án cấp bách. Đó là ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng...

xem chi tiết

Các ngân hàng đang thẩm định các dự án để cho EVN vay vốn

Nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Bộ Công Thương danh mục các dự án nguồn và lưới điện cấp bách và tích cực làm việc với các ngân hàng để hoàn thành các...

xem chi tiết

Cấp điện cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xem xét phương án sơ bộ cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm với tổng đầu tư gần 1.096 tỷ đồng.

xem chi tiết