Lâm Đồng cùng Tây Nguyên phát triển

Là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng có một vị trí đặc biệt trong phát triển KT-XH. Không chỉ có Đà Lạt là một thành phố dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao mà Lâm Đồng cũng đã đạt ...

xem chi tiết

Quy hoạch điện VII: Khó đạt tiến độ các dự án

Theo Tổng sơ đồ điện VII (TSĐ VII), đến năm 2020 nhu cầu tổng công suất nguồn trên cả nước cần khoảng 75.000 MW. Tuy nhiên, từ khi xây dựng ngành điện đến nay cả nước mới đưa vào hoạt động được...

xem chi tiết

Cần 10 tỷ USD đầu tư lưới điện truyền tải

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho biết, các dự án lưới điện truyền tải mới vay được 4 tỷ đôla từ ODA và thương mại, còn lại 6 tỷ đôla chưa thu xếp được vốn.

xem chi tiết

Phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả" ở các tổng công ty điện lực

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phân phối hiệu quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

xem chi tiết

PC Lâm Đồng: Thống nhất Danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 18/6/2012, Công ty Điện lực Lâm Đồng và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã thống nhất các danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2013 – 2015.

xem chi tiết