Điện lực Long Xuyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2015

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của doanh nghiệp”,Điện lực Long Xuyên (Công ty Điện lực An Giang) luôn đặt công tác...

xem chi tiết

Hội nghị khách hàng năm 2015

Nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa ngành Điện và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Bến Tre, đồng thời nâng cao ý...

xem chi tiết

PC TP Cần Thơ: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Nhằm khắc phục các tồn tại, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của khách hàng, trong những năm qua...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Hậu Giang nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện.

Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) đang quản lý 1.502 km đường dây trung áp và 2.870 km đường dây hạ áp, với trên 193.000 khách...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Sóc Trăng Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thời gian qua Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đi vào chiều...

xem chi tiết