Tình hình hoạt động tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2022

Trong tháng 5 năm 2022, nền nhiệt độ trên cả 3 miền thấp hơn mọi năm, điện sản xuất và nhập khẩu trung bình ngày đạt 749,8 triệu kWh, giảm 2,9% so với cùng...

xem chi tiết

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính của Công...

xem chi tiết

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA GAMES) lần thứ 31 – Việt Nam 2021

Trong 2 tuần vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Thể thao...

xem chi tiết

EVN SPC công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

EVN SPC công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

xem chi tiết