EVN SPC chú trọng công tác Quản trị Website

Website không chỉ là nền tảng của cung cấp các dịch vụ trực tuyến của doanh nghiệp đến với khách hàng mà hơn thế đó còn là hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng, phát triển và...

xem chi tiết

Vai trò của người dùng cuối trong bảo đảm an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Trong hoạt động của mỗi đơn vị, người dùng cuối – Lãnh đạo và Nhân viên – sử dụng các thiết bị như máy tính, ipad, điện thoại thông minh kết nối mạng nội bộ và Internet. Mỗi người dùng cuối không chỉ...

xem chi tiết

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

        Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao...

xem chi tiết