Hiệu quả của ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành lưới điện

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), những năm qua, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tập trung công...

xem chi tiết

Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành lưới điện 110kV

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quản lý, điều hành...

xem chi tiết

Ngành điện nâng cao hiệu quả từ chuyển đổi số

Với tốc độ phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa...

xem chi tiết

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới doanh nghiệp số

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang đẩy mạnh ứng...

xem chi tiết

EVNSPC ứng dụng công nghệ trong quản quản lý vận hành lưới điện

Nằm trong mục tiêu tăng tốc về chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh, Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ứng dụng công nghệ trong quản...

xem chi tiết