Trung tâm Điều hành SCADA - EVN SPC: Vận hành trực tuyến lưới điện tại 21 tỉnh, thành phía Nam

Với việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành SCADA, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) đã vận hành trực tuyến lưới điện tại 21 tỉnh, thành phía Nam.

xem chi tiết

Công ty TNHH Điện lực Đồng Nai: Lợi ích kép từ chuyển đổi số

    Trong những năm qua, Công ty Điện lực Đồng Nai luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác dịch vụ khách hàng, phát triển lưới điện và quản lý vận...

xem chi tiết

Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện đem đến tiện lợi cho khách hàng

Công ty Điện lực Đồng Tháp đã và đang tích cực vận động khách hàng (KH) thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (TTTĐKDTM) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 nhằm đem lại nhiều tiện lợi...

xem chi tiết

Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường tại Công ty Điện lực Bình Thuận

        Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh...

xem chi tiết