Đào tạo công tác đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện 110kV”

            Trong quý 3/2019, Công ty Điện lực Bình Dương đã cùng Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) các dự án đầu tư...

xem chi tiết