NHỮNG THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP CỦA ĐIỆN LỰC 04 NĂM LIỀN LÀ "TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC"

Từ năm 2019 – 2022, với sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể CBCNV, Điện lực Châu Đốc đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

 Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Tham dự...

xem chi tiết

Những con số, giá trị đầy ý nghĩa từ công trình vượt biển trên không đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Công trình đường dây 220kV vượt biển, trên không dài nhất Đông Nam A đầy ý nghịa này đã được đưa vào vận hành ở cấp...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022

Trong năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới tình hình chung của kinh tế, trong đó có...

xem chi tiết