EVN SPC thực hiện Văn bản số 4819/EVN-TCNS ngày 07/8/2021

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số...

xem chi tiết

EVN triển khai Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số...

xem chi tiết

EVN SPC thực hiện Văn bản 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND TP.HCM

Thực hiện theo Văn bản số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục biện pháp giãn cách xã hội toàn...

xem chi tiết