Sở Công Thương kiểm tra công tác PCLB, PCCN, KTAT, công trình hồ đập Nhà máy Thủy Điện Suối Vàng năm 2012.

Theo kế hoạch kiểm tra hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2012, chiều ngày 25/6/2012 Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng chủ trì cùng các thành viên Sở Xây Dựng,...

xem chi tiết

Điện lực Trần Văn Thời (PC Cà Mau): Xử lý vi phạm sử dụng điện

Vừa qua, Điện lực Trần Văn Thời (PC Cà mau) đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều khách hàng có hành vi vi phạm sử dụng điện, truy thu 6.842 kWh điện (tương đương số tiền...

xem chi tiết

An toàn vệ sinh viên: Yếu tố góp phần duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp chính là làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) để người lao động yên tâm làm việc và...

xem chi tiết

PC Bình Dương: Tổ chức sát hạch định kỳ an toàn vệ sinh lao động

100% đối tượng tham gia sát hạch đều đạt yêu cầu đề ra.

xem chi tiết

Tập huấn phần mềm quản lý kỹ thuật an toàn

Công tác bảo đảm an toàn trong SXKD điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng là mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện.

xem chi tiết