Điện lực Châu Đốc tổ chức Hội nghị Khách hàng

Vừa qua, Điện lực Châu Đốc (Công ty Điện lực An Giang) tổ chức Hội nghị Khách hàng sử dụng điện năm 2014 và phổ biến các thông tin triển khai hoá...

xem chi tiết