Thực thi văn hóa ứng xử : Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp

 Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp - Chào hỏi lãnh đạo, đồng nghiệp lịch sự, thân thiện. - Diễn đạt câu nói gắn gọn, dễ hiểu, thể hiện thái độ thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp.

xem chi tiết

Thực thi giá trị văn hoá EVN

Một trong các cặp giá trị cốt lõi của văn hoá EVN: Tận tâm – Trí tuệ, Hợp tác – Chia sẻ; với tinh thần luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa: Văn hóa chào hỏi

Văn hóa chào hỏi: - Trong quá trình ra vào tại cơ quan gặp người đối diện phải chào hỏi, lịch sự, vui tươi, người đối diện được chào phải chào lại lịch sự. - Nếu người được chào đang bận...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa: Văn hóa công sở

Văn hóa công sở : - Mặc đồng phục theo quy định, tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. - Đi lại đóng cửa nhẹ nhàng, trước khi vào phòng gõ cửa, khi ra khỏi phòng phải...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện Lực Thuận Bắc

Điện lực Thuận Bắc (ĐLTB) là một đơn vị trực thuộc PC Ninh Thuận với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh, phân phối điện trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Do đó văn hóa doanh nghiệp (VHND) tại...

xem chi tiết